AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden nSEB konseptine geçiş, aşamalı olarak 1 Ocak'ta zorunlu hale getirildi.

Böylece, 1 Ocak'tan itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar, enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek ve bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.

Bu kapsamda, bugüne kadar 5 bin metrekareden büyük 1400 bina nSEB şartlarına uygun projelendirilerek ruhsat aldı.

Bu binalar, normal bir binaya göre yaklaşık yüzde 25 enerji verimli olarak tasarlandı. İnşaatı devam eden bu binaların nSEB koşullarında projelendirilmesiyle bina tamamlandığında yıllık 24 gigawatt saati bulan enerji israfının önüne geçilecek.

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

Böylece, Türkiye'nin enerji faturasında yıllık 9,5 milyon liralık bir tasarruf sağlanacak.

Uygulama 2025'te 2 bin metrekare üzeri binalarda da yaygınlaştırılacak

Ayrıca 1 Ocak 2025'ten itibaren bu uygulamanın 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunlu olacak.

Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine ulaşılabilmesi için 2030'dan itibaren uygulamada ikinci aşamaya geçilerek metrekare sınırı olmadan tüm binalar için zorunluluk getirilmesi, asgari enerji performansı sınıfında ve asgari yenilenebilir enerji kullanımın oranında daha büyük iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA