Ankara

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sanayi yatırımlarının her geçen yıl geliştiğine dikkati çekerek, bunun en somut göstergesinin OSB'ler olduğunu söyledi.

Son 4 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla Türkiye'de 69 yeni OSB kurulduğunu belirten Kütükcü, şöyle devam etti:

"Bakan Kacır'ın imzasıyla daha bugün kurulan 7 OSB ile 39'u Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam OSB sayısı 399'a ulaştı. Şu anda ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Bu süreçte OSB'lerimiz, yatırımcılarımıza 7 bin yeni parsel daha tahsis etti. OSB'lerdeki fabrika sayımız 67 bini aştı. OSB'lerimiz 250 bin kişiye daha istihdam sağlayarak toplam 2 milyon 577 bin istihdam rakamına ulaştı. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerine çıktı. Bu firmalarımız tarafından gerçekleştirilen ihracat ise 64,5 milyar doları buldu. OSB'lerimiz Türkiye'nin büyümesine, istihdam ve ihracatın artmasına öncülük ediyor."

Devlet destekleriyle mesleki eğitimden teknolojiye, yenilenebilir enerjiden çevreye kadar pek çok alanda kapsamlı yatırımlar yaptıklarını anlatan Kütükcü, OSB'lerdeki meslek lisesi sayısının 86'ya, öğrenci sayısının da 61 binin üzerine çıktığını aktardı.

Kütükcü, OSB'ler içindeki 23 meslek yüksekokulu, 254 mesleki eğitim merkezinde de Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirdiklerini ifade ederek, 24 teknokent, 713 AR-GE ve Tasarım Merkezi ile ülkenin AR-GE ve inovasyon kapasitesini geliştirdiklerinin altını çizdi.

Toplu GES yatırımı talebi

OSB'lerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin kapasitesinin 3 bin 524 megavata eriştiğine dikkati çeken Kütükcü, bu kapasitenin 3 bin 100 megavatını güneş enerjisi, 328 megavatını biokütle, 80 megavatını jeotermal yatırımlarının ve 16 megavatını da rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğunu söyledi.

Kütükcü, doğal gaz çevrim santralleri, kojenerasyon, atık baca gazı ve termik santrallerden oluşan fosil yakıt tesislerinin kapasitesinin de 3 bin 694 megavata ulaştığını, böylece OSB'lerde yenilenebilir enerji ve fosil yakıt enerji üretim santrallerinin kapasitesinin toplamda 7 bin 218 megavat olduğunu anlattı.

Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaptıkları bu yatırımları, yeni yüzyılda yeni yatırımlarla taçlandıracaklarını vurgulayan Kütükcü, şu taleplerde bulundu:

"OSB tüzel kişiliklerimizin, toplu GES yatırımları yapmalarının önünün açılmasını talep ediyoruz. İçinde depolama alanları da olacak bu modelin ilk örneğini Konya'da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ardından bu modelin, ülkemizdeki diğer OSB'lere de örnek olacağına ve yapılacak toplu GES yatırımlarının ülkemizin enerji yerlileştirme çalışmalarına büyük katkı sunacağına inanıyorum."

Bakan Kacır: Sanayi alanlarını daha da büyüteceğiz

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, dünyada ticaret kurallarının yeniden yazıldığı çalkantılı döneme rağmen, Türkiye'nin son 13 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı büyümesiyle, küresel ekonominin güçlü ve güvenilir bir aktörü olarak ön plana çıktığını söyledi.

OSB uygulamalarının, planlı sanayileşme politikalarının odağı haline geldiğini bildiren Kacır, tüm yatırımcılar için OSB'lerde altyapısı hazır sanayi parselleri sunmak için seferber olduklarını aktardı.

Kacır, "tek durak ofis" hizmetleriyle yatırımcıların ruhsat, izin ve abonelik gibi işlemlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağladıklarını ve üretim faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürmelerine imkan verdiklerini belirtti.

Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak

Ülke sathına yayılmış Bakanlık uhdesindeki 360 OSB'nin, 2,5 milyonun üzerindeki çalışanıyla üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta büyümenin lokomotifi olduğuna işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla Kayseri Erciyes OSB, Nevşehir Avanos Kapadokya OSB, Samsun Terme Karma OSB, Aksaray Gülağaç Gülpınar OSB, Aksaray Sarıyahşi OSB, Antalya Kaş Gıda İhtisas OSB ve Denizli Çivril OSB olmak üzere 7 yeni OSB'nin kuruluş kararlarını imzaladık. Böylelikle ülkemiz planlı sanayi alanlarına 1087 hektarlık ilave alan dahil etmiş olduk. Sanayi alanlarını daha da büyüteceğiz, sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda karşılayarak üretim faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli şekilde sürdürülmesini sağlayacağız. Hedefimiz, halihazırda ülke yüzölçümümüzün binde 3,5'i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüzölçümümüzün yüzde 1'i düzeyine çıkarmak."

Kacır, hazırladıkları Sanayi Alanları Master Planı'yla, planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, karayolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacaklarını bildirerek, hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına kamu-özel işbirliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceklerini söyledi.

"214 OSB'ye doğal gaz götürdük"

Sanayi alanlarını genişletirken, OSB'lerin enerji arz güvenliğini sağlayacak adımları da beraberinde attıklarına dikkati çeken Kacır, doğal gaz tedarikinde yaşanan geçici darboğazlar karşısında tüm paydaşlarla yürüttükleri acil durum yönetimi süreciyle, Türkiye'nin üretimini sekteye uğratmadan, ekonomik faaliyetleri aksatmadan, istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kacır, doğal gaz dağıtım bölgesi lisansı kapsamı dışında kalan yerlerde kurulan doğal gaz iletim boru hattı tesis edilmemiş OSB'lerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarıyla önemli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu kapsamda Afyonkarahisar Merkez II. OSB, Dinar OSB, Nevşehir OSB ve Acıgöl OSB'nın doğal gaz iletim hatlarına bağlantısının BOTAŞ tarafından sağlanacağını belirten Kacır, "Bakanlığımız altyapı destekleriyle bugüne kadar 6 OSB'ye doğal gaz altyapı kredisi desteği sağladık. 4 OSB'mizin de 2024 içerisinde altyapılarını tamamlayacağız. Gerek Bakanlığımızın gerek de diğer kamu kurumlarımızın attığı adımlar, tesis ettiğimiz yakın işbirliği ve koordinasyonuyla bugün 214 OSB'ye doğal gaz götürdük. Diğer OSB'ler için de doğal gaz altyapı çalışmalarını destekleyerek, OSB'lerimizin doğal gaz tedarik ihtiyacını çözeceğiz. Tüm OSB'lerde enerji arz güvenliği ve enerji tedarikinde kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak adımları da hızla hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Yeşil OSB'lere yönelik ayrıcalıklı politikalar üzerinde çalışıyoruz"

OSB'lerin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracak projelere de hız verdiklerine işaret eden Kacır, yeşil OSB yatırımlarını öncelikli olarak kredilendirdiklerini söyledi.

Kacır, Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli "Türkiye OSB Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, proje kapsamında 40 OSB'nin GES, RES, biyogaz tesisi, sıfır atık, atık su arıtımı gibi yeşil ve teknolojik çözümler içeren 52 projesine finansman desteği sağladıklarını anlattı.

Türkiye OSB Projesi'nin tamamlanmasıyla, yıllık 28 bin megavat saat enerji ve 6 milyon 600 bin metreküp su tasarrufu sağlanmasını, karbondioksit emisyonlarının ise 18 bin ton azaltılmasını hedeflediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sanayimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimi için benzer uygulamaların sayısını artıracağız. Bakanlığımızca yeşil OSB'lere yönelik ayrıcalıklı politikalar üzerinde çalışıyoruz. Yeşil OSB olmak için süreçlerin bir an evvel başlatılması önemli. OSB'lerimizden bir diğer beklentimiz, altyapı, üstyapı ve kamulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi finansman imkanlarını oluşturmalarıdır. Kamulaştırma masraflarıyla temel altyapı ihtiyaçlarının ön tahsis yapılmak suretiyle karşılanması, kamu kaynaklarımızın özellikle az gelişmiş bölgelere yönlendirilmemizi sağlayacaktır. Arzumuz, Türkiye'nin üreten, enerji arz güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini tesis etmiş bir ekonomiyle küresel tedarik zincirinde yerini perçinlemesidir."

Yeni OSB kurulan iller

Kayseri’de Erciyes OSB, Nevşehir’de Nevşehir Avanos Kapadokya OSB, Samsun’da Terme Karma OSB, Aksaray’da Aksaray Gülağaç Gülpınar OSB ve Sarıyahşi OSB, Antalya’da Kaş Gıda İhtisas OSB ve Denizli’de Çivril OSB’nin tüzel kişilik kazanmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı OSB sayısı 360’a ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 tarıma dayalı ihtisas OSB (TDİOSB) ile Türkiye’deki toplam OSB sayısı da 399’a yükseldi.

Kaynak: AA