Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl aralıkta yüzde 15,7 arttı Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl aralıkta yüzde 15,7 arttı

Buna göre, ilgili kanunlarda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, 2024 yıl sonuna kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde 100, bunlar dışındaki personele yüzde 75 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek

Kaynak: AA