Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), "Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan "Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği" yürürlüğe girdi.

Depremin vurduğu Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi Depremin vurduğu Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle, halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesine ve Borsa İstanbul AŞ’nin Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görebilmesine imkan sağlandı.

Tebliğ ile ortaklıkların, paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin satışına, paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin satışı sonrasında uyulması gereken hususlara, finansal raporları ile bağımsız denetimine, özel durum açıklamalarına, muafiyetlerine ve diğer yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Öte yandan, yapılan düzenleme sonucunda 2 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekliliğinin doğması sebebiyle söz konusu düzenleme iptal edildi.

Kaynak: AA