Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nı bu yılın eylül ayında Cumhurbaşkanı'mız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yılmaz'ın başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, toplantıda 1 Mart'ta yayınladıkları YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılmasını amaçlayan Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı hazırlıklarını ele alacaklarını söyledi.

Bununla birlikte eylem planı kapsamında, en önemli reform alanlarından biri olan mesleki eğitim ve istihdam politikaları konusunun özel olarak toplantının gündeminde yer alacağını dile getiren Yılmaz, YOİKK olarak yatırım ortamıyla ilgili atılması gereken somut adımları kamu kurum, kuruluşları ve iş dünyasından tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde ve kapsamlı bir yönetişim anlayışı çerçevesinde belirlediklerini ve uyguladıklarını kaydetti.

"Eylem Planı'nda yer alan 57 eylemden 6'sını kısa bir süre içinde tamamladık"

Yılmaz, bu kapsamda 1 Mart'ta kamuoyuna açıklanan YOİKK Eylem Planı'nda yer alan 57 eylemden 6'sını kısa bir süre içinde tamamladıklarını, 2'sinin tamamlanmak üzere olduğunu ve diğer eylemlerin her birinde ise belli oranda mesafeler alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında eylem planı yayım tarihinden itibaren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin değişiklik ihtiyacı TBMM'ye sunulmuş ve kabul edilmiştir. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir. Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması tamamlanmıştır. AR-GE ve tasarım merkezleriyle teknoloji geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışma uygulaması devam ettirilmiştir ve bu 6 eylem hayata geçirilmiştir."

"İstihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi ve sosyal refahımızı büyüteceğiz"

Toplantıda, YOİKK Eylem Planı'ndaki gelişmeleri ve atılacak adımları görüşeceklerini, Orta Vadeli Program (OVP) perspektifinde önemli yapısal reformları hayata geçirme iradesini bir kez daha ortaya koyacaklarını bildiren Yılmaz, özellikle özel sektörle yapılan istişarelerde istihdam eksenli önemli bir ihtiyaç alanı olarak dile getirilen ve OVP'deki öncelikli reform alanlarından biri olan Mesleki Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm konusunu ele alacaklarını ifade etti.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarını ve gelecek dönem atılacak adımları kapsamlı bir şekilde sunacağını ve o sunumlar üzerinde hep birlikte değerlendirmeler yapacaklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"YOİKK'in kamu ve özel sektörü buluşturan avantajlarını kullanarak, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye hep birlikte odaklanacağız. Bu kapsamda özellikle mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokul mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan, ilk eğitim-öğretimden başlayarak öğrencilerimize aşılanması amacıyla yürütülebilecek çalışmaları hep birlikte ele alacağız. Böylelikle ülkemizde ihtiyaç duyulan ikiz dönüşüm için gerekli nitelikte insan kaynağımızı en etkili şekilde yetiştirecek, ara eleman sorununu kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği mekanizmalarıyla çözecek, istihdamı ve verimliliğimizi artıracak, istihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi ve sosyal refahımızı büyüteceğiz."

"Cumhurbaşkanı'mız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Ülkeye gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan ekonomik dönüşümün uluslararası doğrudan yatırım trendlerinde görülen yansımalarıyla uyumlu olacak yeni bir yol haritasını paydaşlarla birlikte çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nı bu yılın eylül ayında Cumhurbaşkanı'mız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha önce pek çok farklı mecrada ifade ettiğimiz üzere, önümüzdeki dönemde önceliğimiz, ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını daha da güçlendirmek, finansal istikrarımızı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı sağlamaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurul paydaşlarının bu vizyon doğrultusundaki gayreti ve özverili çalışmalarının son derece kıymetli olduğunu belirterek, YOİKK Eylem Planı'nın ilerleyişini üçer aylık periyotlarla paydaş kurumlarla bir araya gelerek yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.