Halkın genel kanaatini şekillendirmeye çalışanlara dikkat!

Almanya’dan yeni zorunlu askerlik modeli Almanya’dan yeni zorunlu askerlik modeli

Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YUTAM) Başkanı ve S/ilahsız Savaş kitabının yazarı Ömer Memoğlu halkın genel kanaatini sosyal medya platformları üzerinden şekillendirerek Türkiye'de 5'inci kol faaliyeti yürütenlere yönelik uyarılarda bulundu. Memoğlu, "Kamuoyu, halkın bir konudaki genel düşüncesi/kanaatidir. Kamuoyu oluşturma ise halkın bir konudaki genel düşüncesini/kanaatini yeniden yapılandırma süreci/mühendisliğe uğratma durumudur. Toplum mühendisliği faaliyetleri çerçevesinde günümüzde etki ajanlığı yürüten bazı unsurlar dış mihraklardan aldıkları fonlarla sosyal medya üzerinden algoritmanın da yardımıyla elde ettikleri geniş kitlelere devlet düşmanı propaganda yürütmektedir. Toplumumuzun her geçen gün biraz daha millî, manevî ve vicdani değerlerinin yozlaştırılması adına yürütülen bu savaşa yönelik önlem alınması adına atılan adım çok anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

'Etki Ajanı' ve 'Etki Operasyonu' kavramları MİT'in İstihbarat Sözlüğü'nde yer alıyor

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın internet adresindeki 'Etki Ajanı' ve 'Etki Operasyonu' tanımlarına da dikkat çeken Memoğlu, "MİT'in internet adresinde hem 'Etki Ajanı' hem de 'Etki Operasyonu' kavramları 'İstihbarat Sözlüğü' bölümünde tanımlanmıştır. MİT'in tanımına göre etki ajanı, 'Düşman topraklarında Etki (Nüfuz) Operasyonları yürüten; fikrî yapısı, kariyeri, pozisyonu ve kişiliği itibarıyla, fert ve toplumlar üzerinde görüş oluşturma, mevcut görüşü güçlendirme ya da değiştirme imkân ve kabiliyetine haiz (görüş lideri) ajan.' olarak tanımlanmaktadır. MİT'in tanımına göre etki operasyonu ise 'Düşman bir ülkedeki etki ajanları aracılığıyla, iç ve dış politikayı yürüten insanları istenen yönde etkilemeyi hedefleyen operasyon. Eski tabirle -Nüfuz veya Enflüanz- operasyonudur.' olarak tanımlanmaktadır."

Fenomen mühendisliği

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu fenomen mühendisliğine dikkat çekti. Memoğlu, "Günümüzde sosyal medya platformlarında algoritmik operasyonlarla fenomen mühendisliği gerçekleştirilmekte ve oluşturulan bu etki ajanları toplumda kanaat oluşturabilecek ya da mevcut kanaati yeniden yapılandırabilecek güce algoritmalar vasıtasıyla kolaylıkla eriştirilebilmektedir. Sizin okulda verdiğiniz değerler eğitimi kapsamında bir millî değeriniz için yaptığınız çalışma aynı günün akşamında sosyal medya kullanan bir öğrencinizin bu tarz bir etki operasyonuna maruz kalarak birçok değerine yönelik tahribata uğramasına neden olmaktadır. Zaman içerisinde bu etki operasyonu öyle bir hâl almıştır ki mühendislik ürünü ve değerleri hedef almaları için inşa edilen fenomenler toplumun mühendisi hâline gelirken nesil yetiştiren öğretmenler ise bastırılmış durumdadır. Eskiden nesillerin örnek aldığı kişiler o toplumun öğretmenleri iken bugün nesillerin örnek aldığı kişiler millî değerlerinden yozlaştırılmış ve batı mühendisliği ürünü fenomenlerdir. Özet olarak ifade etmek gerekirse sosyal medyadaki operasyonlar milli eğitimi de nesillerimizi de insanımızı da doğrudan doğruya yıpratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Değerlerimize açılan bir savaş!

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu değerlerimize yönelik açılan bu savaşta vatanperver insanların da bu mecralarda örtülü olarak sansüre uğratıldığını belirtti. Memoğlu, "Millî, manevî ve vicdani değerleri savunan vatanperver insanların düşünceleri algoritmik olarak örtülü bir şekilde sansüre uğrarken toplumun değerlerini aşındıracak düşünceleri yayan etki ajanları algoritmanın da yardımıyla genel akışa düşürülmekte ve toplumun bu içeriklere maruz kalması sağlanmaktadır. Değerlerimize yönelik açılan bu savaşın sonucunda toplumumuzun genel kanaati üzerinde bir toplum mühendisliği çalışması icra edilmekte; millî, manevî ve vicdani değerleri ise yıpratılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Algoritmik güce dikkat!

Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YUTAM) Başkanı Ömer Memoğlu algoritmik güce yönelik uyarılarda bulundu. Memoğlu, "Eskiden güç unsurlarına bakıldığında yumuşak güç (soft power) ve sert güç (hard power) olarak karşımıza çıkan iki güç kavramı vardı. Günümüzde ise bu güç unsurlarına algoritmik güç (algorithmic power) diye yeni bir güç kavramı eklendi. Eğer algoritmayı kontrol ediyorsanız hedef ülkede toplumun genel kanaatini etkileyecek fenomenleri (etki ajanlarını) oluşturabilir/inşa edebilir, hedef alınan devletin millî, manevî ve vicdani değerlerini yıpratmak adına bu ülkeye yönelik etki operasyonu/enformasyon savaşı yürütebilirsiniz. Türkiye bu durumdan nasibini fazlasıyla aldı. Nesillerimiz tehlikede. Konuyla ilgili düzenlemenin oldukça yerinde bir adım olduğunu değerlendiriyor ve millî, manevî ve vicdani değerlerimizi hedef alan bu kirli oyuna yönelik toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Infografik

Etki Ajanligi Y U T A M

Kaynak: benguturk.com & YUTAM