24 Haziran YSK seçmen sorgulama

24 Haziran YSK seçmen sorgulama

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde oy verebilmeniz için YSK'da seçmen kaydınızın olması gerekiyor. Seçmen sorgulama ekranına girip sorgulama yaptığınız da adınız çıkmazsa oy veremezsiniz. Peki ismi çıkmayan ne yapacak, nereye hangi belgelerle başvuracak? Şahsen başvuru yoluyla nüfus müdürlüğüne başvuracak ve adres kayıt sistemine dahil olacaklar, ardından da ligili ilçe seçim kurulu başkanlığını başvurup kayıtlarını yaptıracaklar. 2 Mayıs - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden; a) Kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, b) Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan Türk vatandaşları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

nasıl yapılır ?

YSK seçmen sorgulama 2018 ekranı yurt içi ve yurtdışı için hizmete açıldı. Peki seçmen sorgulamada ismi çıkmayan nereye hangi belgelerle başvuracak. Seçmen kaydı nüfusta mı yoksa seçim kurullarında mı oluyor? YSK seçmen sorgulama listelerinde adı olmayan oy veremeyecek. Haliyle mutlaka kütüğe kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Seçmen kaydınızı 12 Mayıs 2018 tarihine kadar YSK sitesine girerek TC numaranızla sorgulamanız gerekiyor. İnternet üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapamayanlar kayıtları olup olmadığını muhtarlıklarda askıya çıkan listelenden de öğrenebiliyorlar. Seçmen sorgulama sonunda listede adınız yoksa YSK sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen, Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek. Seçim bir kişinin belirli bir göreve, kanunların gösterdiği şekilde verilecek oylarla getirilmesi sistemidir. Millet Meclisi, Senato, Belediye Meclisi, II Genel Meclisi, İhtiyar Heyeti üyeleriyle muhtarlar hep seçimle iş başına getirilir. Böylece seçmenleri adına hareket ve faaliyet gösterme yetkisini kazanırlar. Seçimler, halkın, hemşerilik ve yurttaşlık haklarının belirmesi demektir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

- Yurt içi seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,

- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya

- Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının;

Şahsen başvuru yoluyla nüfus müdürlüğüne başvuracak ve adres kayıt sistemine dahil olacaklar, ardından da ligili ilçe seçim kurulu başkanlığını başvurup kayıtlarını yaptıracaklar. 2 Mayıs - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden; a) Kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, b) Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan Türk vatandaşları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

*Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

24 HAZİRAN 2018 ERKEN SEÇİMİ YSK TAKVİMİ : Seçmen kütüğü askı süresi : 2 Mayıs 2018 (Saat:8:00) – 12 Mayıs 2018 (Saat:17:00)

*Cumhurbaşkanı adayları 4 Mayıs 2018 - 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak.

*İttifak yapacak partiler ise en geç 6 Mayıs 2018 günü mesai saati bitimine kadar YSK'ya başvurmak zorunda...

*Milletvekili aday listelerinin teslimi için son tarih 21 Mayıs...

*Yurt dışı oy verme işlemi 7-19 Haziran tarihleri arasında olacak.

Yurt içi oy verme günü: 24 Haziran 2018

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

Açılan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.Sorgulama Tipi: T.C. Nüfüs Cüzdanı - T.C. Kimlik Kartı (Yeni)Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlT.C. Kimlik NumarasıNüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No - Seri No ( Sadece yeni kimlikler için geçerlidir. )Resim Doğrulama gibi alanları doğru bir şekilde doldurarak seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oy Vermede Kimliğin TespitiSandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91). Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87)

YSK SANDIK SORGULAMA

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA:2 YARALI Sonraki Haber

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA:2 YARALI

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı