Korunmaya muhtaç çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı!

Korunmaya muhtaç çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı!

Farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde özgür, kendine güvenen, insani değerlere saygılı, hoşgörülü ve özverili, cumhuriyet ideallerini paylaşan, her türlü teknik ve teknolojik bilgilerle donanmış öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinen İstanbul Eğitim Fakültesi, geliştirdiği “Doğada Bilim Yapıyorum!” projesiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nden 40 öğrenciye doğayı eğlenerek keşfedecek.

Öğrenciler “Sevgi Evleri”nden alınacak

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında, DAP ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek proje kapsamında, Muş ve Bitlis illerindeki “Sevgi Evleri”nden alınacak 5,6 ve 7’nci sınıf düzeyindeki 40 öğrenciyle çalışılacak. Öğrencilerin seçim süreci DAP tarafından organize edilecek. Bu seçim yapılırken öğrencilere DAP tarafından bir kompozisyon yazdırılacak ve öğrencilerin projeye katılım konusunda isteklilik durumları tespit edilecek. İstekli olan öğrencilere göre genel katılımcı listesi oluşturulacak. Bu öğrencilerle Malatya’nın Arapgir ilçesinde yürütülecek çalışmalarda, öğrencilerin kolayca akılda tutabilmelerine imkân veren inceleme, kayıt altına alma, interaktif oyunlar ve sorgulama becerilerini geliştirecek bilimsel çalışmalar eşliğinde yapılacak argüman odaklı anlatımlar ile doğayı bilimsel bir gözle gözlemlemeleri hedefleniyor.

“Dezavantajlı çocuklar için önemli”

Proje yürütücüsü İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Ayşegül Kınık Topalsan şunları söyledi: “Doğa eğitimi ve bilim okulları, çocukların bilimsel yöntem ile çalışma becerilerinin gelişmesini hedeflediği için, bu tür kampların yaygınlaştırılması özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerimizde büyük önem arz ediyor. Bilimsel alana karşı ilgi ve merakı artırmak, bu alanda becerileri geliştirmek için gösterilen gayretlerin yanı sıra, erken yaşta bilimsel etkinliklerle bu alanın ülke için bir kültür olarak benimsenmesinin sağlanması gerekiyor. Ayrıca proje kapsamına alınan sevgi evlerindeki öğrenciler, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bakımı altında bulunan, korunmaya muhtaç çocuklar. Bu çocukların bireysel ilgi ve sevgi gereksinimlerinin karşılanması, her alandaki gelişimlerinin desteklenmesi ve genel olarak nitelikli bir yaşam sürdürebilme imkânı açısından dezavantajlı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda proje, dezavantajlı gruplara destek olması ve bu yolla topluma fayda sağlaması yönünden de büyük önem taşıyor.”

Masrafları tübitak karşılıyor

Katılımcı öğrencilere fen, astronomi, sanat, spor, müzik ve STEM etkinlikleri doğada uygulamalı olarak verilecek ve öğrencilerin keşfederek-yaparak öğrenmeleri sağlanacak. Bunun yanı sıra öğrencilerle özellikle çatışma, zaman yönetimi ve iletişim konusunda geliştirilmiş yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak ve geçirecekleri süreç içerisinde, yaşam becerileri çalışmalarındaki katılımları psikolojik olarak da takip edilecek. Projeyle öğrencilerin bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak, bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını geliştirmek, eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı, özgüvenli birey olmaları sağlamak da hedefleniyor. 17-23 Haziran tarihleri arasında beş gün sürecek projede katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Proje hakkında ayrıntılı bilgi, http://dogadabilim.aydin.edu.tr internet sitesinden, Facebook’taki “Doğada Bilim Yapıyorum!” sayfasından, “dogadabilimyapiyorum” adlı Instagram hesabından ve “@dogadabilim” Twitter hesabından takip edilebilecek.

NAFSA Eğitim Fuarı ABD'de yapıldı Sonraki Haber

NAFSA Eğitim Fuarı ABD'de yapıldı

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı