Kadroya Giren Taşeron İşçilerin Emeklilik Yaşı Ne olacak?

Kadroya Giren Taşeron İşçilerin Emeklilik Yaşı Ne olacak?

Bilindiği üzere yüzbinlerce taşeron işçisi 2017 yılının son dönemlerinde çıkan KHK ile kadro sürecine girmiş ve bunun için başvuruda bulunmuşlardı.

Kadro başvurusunda bulunan taşeron işçilerden başvuru sonuçları olumlu olanlar, sözlü veya uygulamalı sınavların ardından çalışmakta oldukları kamu kurumlarında kadrolara alınmışlardı.

Karo sürecinde başarılı olup kadroya alınan taşeron işçilere yönelik yayımlanan düzenlemelere göre işçiler tarafından edilen merak edilen bir konu var. Kadroya geçen taşeron işçilerin değişir mi? İşte detaylar,

SGK Rehberi'nde yer alan habere göre, Taşeron işçileri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 02/01/2018 tarihi itibariyle çalıştıkları işyerlerinde sürekli işçi olarak o kurumların kayıtlarına dahil edilmişlerdi. Bu KHK'da yer alan düzenlemede aşağıda yer alan şartlar emeklilik konusuna dair ışık tutuyor.

"Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.''

"Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz."

''1 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve bu maddelerin uygulanmasına dair usul ve esasların 16 ncı maddesinde de "Bu şekilde sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez."

Sonuç Olarak; Çalıştıkları kamu kurumlarında kadroya alınan taşero işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçme sonrası emeklilik yaş gruplarında değişme olmaz, aynı yaş grubu devam eder.

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar oldu? Memurlar ve memur adayları dikkat... Sonraki Haber

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar oldu? Memurlar ve memur adayları dikkat...

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı