KOSGEB`in yapısına düzenleme getirildi!

KOSGEB`in yapısına düzenleme getirildi!

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve  Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel  kişiliği haiz, özel bütçeli ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir  kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürecek.

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak  işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal  şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Başkanlığın organları, genel kurul, icra komitesi ve başkanlıktan  oluşacak.

Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Sanayi ve Teknoloji Bakanının  başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği kamu kurum ve  kuruluşlarının temsilcileri, Yükseköğretim Kurulunca tayin edilecek teknik  üniversite rektörlerinden biri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle  genel kurul gündemi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebilecek  diğer bakanlık, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelecek.

Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya  Sanayi ve Teknoloji Bakanın daveti üzerine toplanacak.

İcra komitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Hazine ve  Maliye Bakanlığı bakanyardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan  yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye  Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen teknik  üniversite rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile KOSGEB Başkanından oluşacak.

Başkanlık bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve  esaslar ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca  çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Gölbaşı'nda fabrikada yangın çıktı Sonraki Haber

Gölbaşı'nda fabrikada yangın çıktı

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı