ILICA Osgb

ILICA Osgb

ILICA Osgb 2012 yılında başladığı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine bugünde pek çok alanda devam etmektedir. Verdiği hizmetler İSG ve TMGD alanları başta olmak üzere

OSGB; İş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmetleri, Kuruma-firmaya özgü risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı hazırlanması, İSG eğitimleri verilmesi, işe giriş muayenelerinin yapılmasıdır.

TMGDK; TMGD alanında danışmanlık hizmetleri, firmaların tehlikeli maddelerle ilgili her türlü ihtiyaç ve gerekliliklerinin karşılanması, ulusal ve uluslararası mevzuatlar uyarınca zorunlu kılınan TMR, PKD gibi dokümantasyonların hazırlanması, SEVESO/BEKRA uyarınca analizlerin gerçekleştirilip raporlanması, TMGD ile ADR, RID, ICAO ve IMDG uyarınca zorunluluklara dair rehberlik hizmetleri ve şirket içi TMGD eğitimleri verilmesidir.

Yönetim Kurulu başkanı Mahmut Eren Şafak şirket felsefesini kısaca şu şekilde özetlemektedir; ‘’ ILICA Osgb birlikte çalıştığı kurumların her birinin özel ve farklı olduğu bilinci ile verdiği hizmetlerde kurumların farklılıklarını geleneklerini ve kendine özgü yapılarını dikkate alarak en büyük katma değeri sağlamak üzerine inşa etmiştir.

Klima Servis Merkezi Sonraki Haber

Klima Servis Merkezi

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı