Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor. 

11. Kalkınma Planı'nda da özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacağı hedefi yer almıştı. Aynı konu 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda da bulunuyor. Bu düzenlemeyle, öngörülebilirlik güçlendirilecek, hukuki güvence artırılacak, kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması ve uygulanması sağlanacak. Böylece yatırımların önünün daha da açılması planlanıyor.

Mevcut durumda, yatırımcı idareyle bir ihtilaf yaşıyorsa idarenin dava edilmesi gerekiyor. Bu da hem zaman hem maliyet açısından işi zorlaştırıyor. Hayata geçirilmesi planlanan "yatırım ombudsmanlığı" uygulamasıyla yatırımcının konuyu öncelikle yatırım ombudsmanına götürebilmesine imkan sağlanacak. Böylece, konunun hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olacak.

Yatırım koordinasyon birimleri geliyor

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri, ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin yatırımcıya bildirilecek. Mevzuat değişikliklerinin e-Devlet entegrasyonuyla bir internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulması ve mümkün olan hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş süreci öngörülmesi sağlanacak.

İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak "yatırım koordinasyon birimleri" oluşturulacak. Bu birimler, yerelde de kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapacak. 


Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı Sonraki Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı Önceki Haber

Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da kılıç dansı