Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya üzerinden 100 Maddelik Anayasa ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin hazırladığı Hürriyetlerin esas,kısıtlamaların istisna olduğu,başlangıç ve dört bölümden oluşan 100 Maddelik Anayasa ,Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından aralıklarla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Türk Milleti ,anayasa yapma konusunda büyük bir birikime sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi önünde bulunan orijinalinin benzeri Bilge Kağan yazıtı (Yıl 735) bilinen en eski Türk Anayasasıdır. Töre’yi ve Devleti anlatır ,öğütler verir. Bu Türk Anayasasının maddeleri şunlardır:
1-Tengri (yaratan) tektir.
2-Her kim Tengriden kut almak (mutlu mesut olmak; bahtı açık olmak) dilerse, başkasına yakarmasın.
3- Bir il, bir Kağan, bir Tengri.
4-Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda ( boy ,soy biri olan topluluk)iki töre olmaz. Töre tektir. Töre keskin ve kesindir. Kim ki töre uya kutlanır. Kim ki töreye kıya katlanır.
5-kimse töreden üstün değildir. Birlik ve dirlik için töre budur.(Anayasanın üstünlüğü )
6-Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur.
7-her er eşine, atına,pusatına sahip çıkacak.
8- Ana babaya ve ataya tâzim durulacak.
9-Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.
10-Er kişi yalan söylemeyecek
11-Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.
12-kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.
13-Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.
14-Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya (cehennem)uçacak.
15-Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.
16-Baş kaldıranın başı alınacak hak isteyenin hakkı verilecek. Hiç kimse üstünlük taslamayacak ne ak etin karadan ne kara’nın kızıldan ne kızılın sarıdan farkı olmayacak. (Yasa önünde eşitlik ilkesi)

18-Kin ve gururdan uzak olunacak
19-Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.
20-Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırmayacak. (Pozitif ayrımcılık)
21-Kızı isteyen Kağan da olsa, beyde olsa kız istediğine verilecek.
22-Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.(Çevrecilik)
23-bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın.
24-Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.
25-Kusuru görmeyecek, kusur aramayacaksın.
26-Güçlü iken affet zayıfken sabret.
27 -Yazgına asi olma. (Kadere inanmak)
28 -Yaptığın iyiliği unut yapılan iyiliği unutma.
29 -Herkes adaletle iş görecek.(Her şeyin başı adalet)
30-Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.(Ahiret ve hesap günü)
31-Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.
32 -Kağan odur ki adalet üstün tutsun,töreyi yaşatsın. Töre yok olursa il yok olur. İl olmazsa budun kul olur.(Anayasasız,hukuksuz devlet yaşayamaz)
33 -Ey Türk oğuz beyleri, ey milletim işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin İlini ve Töreni kim bozabilir?" ifadelerini kullandı.