Türk coğrafyalarında ve Turan ellerinde birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden tarih olarak coşku ve kıvanç içerisinde idrak edilen bu günde, insanlar arasında birlik beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve muhabbet daha da bir anlam kazanmaktadır” dedi.

TBMM'de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" başladı TBMM'de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya: "Ergenekon’dan kaynağını alan, Yesi’de kendini bulan; Anadolu’ya, Balkanlar’a, Kafkaslara ve tüm Türk dünyasına ilmik ilmik dokunan milli şuurun, baharla birlikte şaha kalkmasının sembolüdür; Nevruz. Nevruz, baharın müjdecisi ve doğanın uyanışıdır.  Sıcaklığın toprakla kavuşması, mutluluğun gönüllerde açması, tüm duaların doğada karşılık bulmasıdır. Ertelenmiş vuslatlar Nevruzla saadete ermiştir. Aziz Türk Milleti asırlarca, Nevruzla birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış ve bu çok önemli kültürel gerçeği bugüne kadar samimiyetle korumuş kollamıştır." dedi.

"Nevruz, asırlarca, yüce Türk milletini; ortak ülkü ve muhabbette buluşturan köklü dayanışma, birlik beraberlik fırsatı olarak yüzyılları geride bırakarak bugünlere gelmiştir. Bu önemli miras bizler için iftihar vesikasıdır. Çünkü kendi gelenek ve göreneklerine yabancılaşarak umudu, mutluluğu farklı toplumlarda aramak yerine, millî kültürümüzün öz değerleri içerisinde bulabilmek; milletimizin bütün fertlerinin, tasada, kıvançta ve kaderde müşterek, millî şuur ve ülküler etrafında toplamak anlamını taşıyacaktır" diyen Karakaya, mesajını şöyle tamamladı:

"Türk dünyasında baharın dirilişi olarak bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bugün de, en büyük emelimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim ve dünyada kardeşliğin kaim olmasıdır. Böylesi muhteşem bir kültürün şuurunda; gelenek ve görenekleriyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, türküsüyle, şiiriyle, Türklüğün bayramlarını yaşayarak yaşatmak ve gelecek nesillerimize temel dinamikleriyle aktarmak milletçe hepimizin en temel vazifesi olmalıdır.

Bu vesile Nevruzun taşıdığı muhtevaya uygun olarak; yaşanan bütün olumsuzlukların geride kalmasını, huzurun, barışın, bereketin, mutluluğun ve şuurlu bir uyanışın aziz Türk Milleti ile  beraber olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."