MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. MHP'li Yıldız yaptığı açıklamada:

"AYM Başkanı ,”Anayasa’ya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında da böyle bir ilişki yoktur. Her bir yüksek mahkeme, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görev ve yetkileri, işleyiş biçimleri, kararlarının nitelikleri Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzenlenmiştir.” AYM Başkanı doğru söylüyor. Bizim de söylemekten dilimizde tüy bitti. Yüksek yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Anayasa Mahkemesi süper Temyiz Mahkemesi değildir." ifadelerini kullandı.