Küresel ısınmayı durdurmak için atılan önemli adımlardan biri olan Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin yedinci yılında sera gazı emisyonları artmaya devam ederken uzmanlar bu artışı, anlaşmada yaptırım unsuru bulunmamasına bağladı.