Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, dünyada su tüketiminde dengesizlikler olduğunu belirterek, "Bazı yerlerde hiç su yokken bazı yerlerde israf ediliyor, hızlı tedbir almak zorundayız. Bu da topyekun bir mücadeleyi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, yazılı açıklamasında, toplumun tüm kesimlerinin suyun değerini anlaması ve anlatması yönünde farkındalık çalışmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Dünyada su tüketiminde dengesizlikler yaşandığına işaret eden Şeker, "Bazı yerlerde hiç su yokken bazı yerlerde israf ediliyor, hızlı tedbir almak zorundayız. Bu da topyekun bir mücadeleyi gerektiriyor. Su yoksa hiçbir şey yok. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın maliyetini gelecek nesillerin daha fazla yaşamaması için özenli davranmalıyız, bize emanet edilen doğal kaynakları verimli ve yerinde kullanmalı, gereksiz israftan sakınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu

"Tarımsal sulamada su kayıpları önlenmeli"

TÜBA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubunun değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler verilerine işaret edilerek, son 20 yılda yaklaşık 750 milyon insanın ciddi su kıtlığı, 2,3 milyar insanın su stresi yaşanan bölgelerde yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Yüzeysel sular ve yeraltı suları miktar olarak azalırken insan faaliyetleri sebebiyle kirlendiğine dikkat çekilerek, oluşan atık sular uygun teknolojilerle arıtılmadığı için kirlenen su kaynakları nedeniyle her yıl 1,4 milyon kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu kapsamda su ihtiyacının büyük bir kısmını oluşturan tarımsal sulamada su kayıplarının önlenmesi ve su verimliliğini artıracak şekilde damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA