Türk Akademisi ve Litvanya'nın Astana Büyükelçiliği iş birliğinde, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Litvanya'daki Tatarların ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi tertip edildi. Sergide Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihini, kültürünü ve yaşam tarzını gösteren fotoğraflar yer aldı.

Sergiye Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Litvanya'nın Astana Büyükelçisi Egidijus Navikas’ın yanı sıra diplomatlar, bilim insanları ile Astana’daki Tatar diasporasının temsilcileri katılım gösterdi.

Ekran Goruntusu 2024 05 14 104206 1715672578 964 X750

Uygur Türkü dil bilimci Ayup'a, Dil Hakları Savunucuları Ödülü Uygur Türkü dil bilimci Ayup'a, Dil Hakları Savunucuları Ödülü

TATARLAR DOĞU AVRUPA'NIN TARİHİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ROL OYNADILAR

Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev konuşmasında "Litvanya Tatarları, bu coğrafyaya Altın Orda döneminde Kırım Hanlığından göç etmiş ve orada yerleşmişler. Dolayısıyla onlara Litvanya Tatarları derler. Bu Tatarlar hem Litvanya'nın hem Polonya'nın genel olarak Doğu Avrupa'nın tarihinde çok büyü bir rol oynamışlar. Özellikle Litvanya’nın kültürü ve askerî harp tarihinde önemli yer tutmuşlar. Bugün de Tatarlar Litvanya topluluğunun çok önemli bir kısmını teşkil etmektedirler." ifadelerine yer verdi.

KARAİMLERİN DİLİ KAYBOLMAK ÜZERE

Litvanya’da yaşayan diğer bir Türk topluluğu olan Karaimlere değinen Muustafayev, "Bazı ilim adamlarına göre Karaimler, bugünlere Hazar Kağanlığından kalmış tek topluluktur. Onlar da hem Litvanya hem Türk tarihinde çok önemli yer tutmuşlar. Özellikle Karaimler arasında Türkoloji'ye büyük bir katkı vermiş isimler var. Maalesef bugün Karaimlerin dili kaybolmak üzeredir." dedi.

Tu Rk Akademisi 1715673131 871 X750

TÜRK AKADEMİSİ

Türk Akademisi, 2012 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından dil, edebiyat, kültür ve tarih alanlarında ortak bilimsel araştırmaları koordine etmek ve kadim Türk medeniyetinin özgün kaynaklara dayalı olarak incelenerek insanlığa olan katkısını değerlendirmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde uluslararası bir kuruluş olarak resmi olarak kuruldu. Merkezi Astana'da olan Türk Akademisi, Türk dünyasının ilim ve araştırma merkezi olarak Başkanı Şahin Mustafayev yönetiminde üye ülkeler arasında bilim ve eğitim alanlarında koordinasyon, iş birliği ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte, bilimsel yayınlar yapmakta ve uluslararası ortaklıklar ve konferanslar sayesinde Türk dünyasının bilimsel hazinesinin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunmaktadır.