Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2023 Türk Dünyası Turizm Başkenti girişiminin Kapanış Töreni 26 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Şamahı kentinde gerçekleştirilerek sembolik anahtar 2024 Türk Dünyası Turizm Başkenti Kazakistan'ın Türkistan kentine teslim edildi.

TÜRK DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ 2024 YILINDA TÜRKİSTAN OLACAK

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene TDT Sekretaryası, Üye ve Gözlemci Ülkelerin ilgili Turizm Bakanlıklarından Yetkililer ile Şamahı ve Türkistan Valiliklerinden temsilciler katıldı.

Heyet ayrıca Şamahı Bölge Valisi Tahir Mammadov tarafından da kabul edildi.

Türkiye’nin Azerbaycan ile imzaladığı “Tercihli Ticaret Anlaşması” yürürlüğe girdi Türkiye’nin Azerbaycan ile imzaladığı “Tercihli Ticaret Anlaşması” yürürlüğe girdi

2023 yılı boyunca Şamahı'da şehrin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkistan, 2024 yılı için TDT Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanına sahip olacak ve turizm alanında çeşitli yerel/uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacaktır.

Kaynak: QHA