8 köşeli Türk yıldızı

YUTAM/MİTAM Başkanı Ömer Memoğlu TDT sancağında yer alan 8 köşeli yıldızın günümüzde varlığını sürdüren 8 Türk Devleti'ni sembolize ettiğini belirtti. Memoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın sancağında yer alan 8 köşeli yıldız günümüzde varlığını sürdüren 8 Türk Devleti'ni sembolize ediyor. Bu yıldız, Türk milletinin büyük Turan ülküsüdür. Bu devletler sırasıyla; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan ve Kıbrıs Türk Devleti'dir. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci üyelerinden oluşan bu devletlerin tamamı 8 devlet tek millet anlayışı ile Turan coğrafyasını ve Turan birliğini simgelemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

tdt_8yildiz

8 köşeli yıldız Büyük Selçuklu Devleti'nin sembollerindendir

PhotoCollage_20240127_041301668

8 köşeli yıldızın Büyük Selçuklu Devleti'nin sembollerinden de olduğunu hatırlatan YUTAM/MİTAM Başkanı Ömer Memoğlu, "Tarih boyunca Türk milleti için 8 köşeli yıldız büyük önem ifa etmiş olup özellikle Büyük Selçuklu Devleti döneminde bu sembolün yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 8 köşeli Selçuklu yıldızında yıldızın oluşumu TDT'nin sekiz köşeli yıldızından farklı olup iç içe geçen iki kareden oluşmaktadır. Özellikle bu sembol ile Hz. Süleyman'ın mührü 6 köşeli yıldız sıklıkla karıştırılmaktadır. İç içe geçen iki kareden oluşan 8 köşeli Selçuklu yıldızı tıpkı mühr-ü Süleyman'daki gibi yer ve göğü sembolize etmektedir. Bugün adına hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı vesilesiyle basılan 5 lira hatıra parası üzerine bu sembol işlenmiştir hem de Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderdiği Alper Gezeravcı'nın misyonunu tanıtan Türkiye'nin uzay görev armasında bu sekiz köşeli yıldızın yer aldığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

PhotoCollage_20240127_011425055

8 köşeli yıldız İslam kaynaklarında da yer almaktadır

8 köşeli yıldızın Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olduğunu vurgulayan Memoğlu, "Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan 8 köşeli yıldızı dini kaynaklarda incelediğimizde ise İslamiyet'in 8 esasına dayalı olduğunu ve bunlara ise 8 cennet kapısı denildiğini görmekteyiz. Bu sekiz ilke sıraladığında ise merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliği ve acizliği bilmek, cömertlik ve rabbine şükretmek olarak sıralanmaktadır. 8 Cennet Kapısı ise Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât), Hac, Af, Eymen (Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı olarak ifade edilmektedir. 8 köşeli Cennet tamgasının bazı kaynaklarda ise yerle gök arasındaki bağlantının geçiş evresini simgelediği de ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk mitolojisinde 8 köşeli yıldız

70. yaş gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkmenistan'ın Onurlu Aksakalı" fahri ünvanı verildi 70. yaş gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkmenistan'ın Onurlu Aksakalı" fahri ünvanı verildi

Sekiz sayısına yüklenen anlamlar incelendiğinde en çok öne çıkan anlamın 'Cennet' temsili olduğunu vurgulayan Memoğlu, "Türk mitolojisinde yaratılan ilk ağacın dokuz kollu olduğu, kollardan birinin Tengri'nin kapısının önüne, diğerlerinin ise sekiz köşeli olduğuna inanılan dünyanın sekiz köşesine uzandığı ifade edilmektedir kaynaklarda. Güneşin ışığı olarak tasvir edilmiş 8 ışık ise kadim Türk tarihinin kutsal sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. 8 ışık, Kadim Türklerde ahiret inancının önemini ifade eder. Her bir ışık beşer olarak insan olmanın 8 unsurunu tasvir etmektedir. Bunlar sırasıyla; sadakat sahibi olmak, şükretmek, sabır göstermek, doğru şeyler yapmak, merhametli olmak, şefkat duymak ve cesur olmaktır. Türk sözlü geleneğinin en önemli kaynaklarından olan Dede Korkut Kitabı’nda ise sekiz sayısının gök ile beraber kullanımını görmekteyiz. Kitapta yer alan edebi metinlerden 'Duha Koca Oğlu Deli Dumrul' hikâyesinde geçen ifadede, 'Arş şahit olsun sekizinci kat gök şahit olsun' şeklinde bir anlatım yer almaktadır. Görüldüğü üzere anlatımda gök, sekiz kat biçiminde anılmakta, Türk mitolojisi açısından sekiz; gök katlarının (Tanrı katının), dünyanın köşelerinin, kutsal bir ağacın dal veya gölgesinin temsiliyken, İslam inancında ise bu temsil sekiz Cennet kapısı ile bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: benguturk.com & YUTAM & MİTAM