Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını güncelledi TCMB reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını güncelledi

Yönetmelikle, gıdaya kasten ilave edilmediği halde birincil üretim aşaması dahil gıdanın üretim, imalat, işleme veya muhafaza aşamalarında ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi.

Öte yandan, yönetmelikte yer almayan ancak bilimsel çalışmalar sonucu gıda güvenilirliğini tehdit edeceği ortaya konulan bulaşanlar için, Bakanlığın talimatlarıyla gıda işletmelerinin önlem almaları sağlanacak.