Millî İstihbarat Akademisi ile istihbarat bilim dalına dönüşüyor

YUTAM (Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi) Başkanı Ömer Memoğlu Millî İstihbarat Akademisi'nin faaliyetlerine başlaması ile birlikte istihbaratın çağın gerekliliklerine uygun olarak bilim dalına dönüşüm yaşadığını belirtiyor. Memoğlu yaptığı değerlendirmede, "2020 yılında TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından gerçekleştirilen 6. İstanbul Güvenlik Konferansı'nda '21. Yüzyılda Küresel Terörizm Tehdidi: Beyrut’ta Gerçekleşen Patlama Yeni Dönemin 11 Eylül Senaryosu mu?' başlıklı bir bildiri sunumu gerçekleştirmiş ve çalışmamın tam metnini de kitap bölümü olarak iletmiştim. Orada bahsettiğim önemli bir husus vardı. Beyrut limanındaki patlamayı değerlendirdiğim kitap bölümünde giriş kısmında şu başlığa yer vermiştim: Multidisipliner Bir Anlayış Çerçevesinde İstihbarat Bilimi: Düşmanı Tanımak ve Enformasyon Savaşı. Bilindiği üzere 9 Şubat 2023 tarihinde kurulan Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihinde faaliyetlerine resmen başladı. Türk Devleti'nin izlediği strateji, çağın gerekliliklerine uygun olarak istihbaratın aslında bir bilim dalı olduğuna yönelik akademik dönüşümü MİT Akademisi ile sağlamak. Bu doğrultuda disiplinler arası çalışmayı gerektiren istihbarat metodolojisini ancak MİT Akademisi bünyesinde geliştirilecek millî literatür ile kavramsallaştırmak mümkün olacak. Ülkemizde akademide kadro elde edebilmenin çoğu zaman tek yolu, tek disiplin üzerinden giderek bir alanda uzmanlık elde etmek ve Batı metodolojisini/literatürünü kullanarak Batı dilini bilme zorunluluğu ile o bunu demiş, şu şunu demiş mantığı ile kopyala-yapıştır, araya da yorumunu serpiştirebilirsen serpiştir anlayışı ile üretkenlikten uzak tezler oluşturmak... Bundan öteye gelişen şey çok az. Bu tarz bir akademik yaklaşımın ise ülkemize hiçbir katkısı yok. Bu hatalı akademik anlayış yüzünden yıllardır ülke yerinde sayıyor. MİT Akademisi ile bu akademik anlayışın tarih olacağını öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MİT Akademisi, çalışmalarında multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek disiplinler arası analiz ve bağıntı kurabilenlerin akademisi olacak

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu, "Tek disiplinin yetersiz kaldığı bir çağda uzmanlar ancak multidisipliner bir anlayış ile alanlar arası hızlı geçiş yapabilme kabiliyetine sahip, alanlar arası etkileşim kurabilen ve analizler gerçekleştirebilen/geliştirebilen, akademik kurguyu da bu çerçevede oluşturabilen kişilerden oluşabilir. Millî İstihbarat Akademisi'nin ülkemizdeki bu tek alan/disiplin üzerinden gidilerek uzmanlaşmanın aslında neden olduğu sığ bakışı ortadan kaldıracak dönüşümü beraberinde getireceğini düşünüyorum. Çağın gereklilikleri arasında tek disiplinde uzmanlaşmak değil, multidisipliner bir bakış açısı çerçevesinde alanlar arası stratejik analizler yapabilmek, birçok alanda uzmanlaşmak ve bu doğrultuda büyük resmi görebilmek gerekiyor. FETÖ'nün ÖSYM'yi ele geçirdiği dönemlerden kalma, soru hırsızlığı ile akademide kadrolaşan unsurların tespit edilemeyen uzantıları hâlâ akademik camiada varlığını sürdürürken memleketin yıllarca yerinde sayması bu hain, casus ve hırsız örgütün kadro gaspı ile bu dar Batı bakışının ülkemizde hâkim olmasından kaynaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Dil şartından muaf doktora alanları açılmalı

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu yüksek lisansta bazı bölümlerde olduğu gibi doktora programlarında da dil şartından muaf alanların açılması gerektiğini belirtti. Memoğlu yaptığı değerlendirmede, "Herkesin yabancı dil bilmek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Dil şartı sebebiyle üretim yapmak istediği hâlde bu şart yüzünden önü kesilen birçok yetenekli öğrenci var. Adam dil bilmiyor 3D uçak gemisi modelleyecek yeteneğe sahip. Öteki sırf dil biliyor diye üretken olmadığı hâlde Dixon bunu dedi diyerek doktor oluyor. Nesillerimiz kendi ülkemizde kendi dilinde doktora yapamıyor. Neden? Johnson şunu demiş, Dixon bunu bulmuş Batı kavramsal çerçeveleri ancak Batı'nın hegemonik olduğu bir bilim ekosistemi inşa eder. Ahmet bunu diyor, Mehmet bunu buldu, ben de bunu geliştirdim demenin zamanı çoktan gelmedi mi? Bir insanın doktor olabilmesi için mutlaka yabancı dil mi bilmesi lazım? İngiliz kendi dilinde doktor olabiliyor da Türk milleti neden İngilizce bilmeden doktor olamıyor? Yapay zekâ ile anlık çeviri yapılabilen bir noktada dil bilmeden her türlü içeriği kendi diline çevirebilmek artık mümkün. Tamamen dil şartı kalksın da demiyorum. Dil engeli sebebiyle takılan ve üstün yetenekli olanlara belirli bir kontenjan doğrultusunda neden dil şartsız bölümler açılarak fırsat verilmiyor diyorum. Tez başlığını translateden dahi çeviremeyen unsurlar bu ülkede soru hırsızlığı ile doçent, profesör olacak; benim vatanı için eser üretmek isteyen vatanperver kardeşim dil şartı yüzünden eser üretemeyecek, önü kesilecek. Üretmek, yazmak, geliştirmek isteyen insan kaynağını Batı'nın hegemonik dilini bilmiyorsun diye akademinin dışına itmek gayri milli bir yaklaşımdır. Akademinin kapısı kendi dilimizle tüm gençlerimize açık olmalı. MİT Akademisi dil şartsız doktora fırsatı sağlamalı." ifadelerini kullandı.

MİT'in 23 Nisan etkinliğinden neden rahatsız oldunuz?

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu MİT'in 5-14 yaş arası çocuklarımıza yönelik resim/mektup etkinliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Memoğlu, "Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nda görev alabilmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her çocuğun en büyük hayalî hâline getirmeliyiz. Bu kutsal vazifeden daha onurlu, daha şerefli bir kariyer hedefi olabilir mi? Ama MİT'in duyurusunun ardından çıktı bazı odaklar etkinlikten rahatsız olduklarından kamuoyu oluşturmaya kalkışarak etkinliği iptal ettirmeye, etkinliğin sözde pedagojiye uygun olmadığını belirterek yıkıcı faaliyetlerde bulunmaya kalkıştılar. Hatta utanmadılar MİT'e MEB'den izin alıp almadığını dâhi sormaya kalkıştılar. Bir soru da ben soracağım. MİT'i hedef alan bu bildirileri yayınlamak için Kandil'i taşeron olarak kullanan Batılı güçlerden talimat aldınız mı?" ifadelerini kullandı.

23 Nisan etkinliği için MİT'e kendi tasarladığım dijital çizgi roman çalışmasını gönderdim

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu yaptığı açıklamada, "MİT'in 23 Nisan etkinliğine olan desteğimi göstermek adına ben de kendi tasarladığım bir dijital çizgi roman çalışmasını ilanda yer alan [email protected]'ye gönderdim. Buradan ülkemizin 5-14 yaş arasındaki tüm çocuklarına sesleniyorum. Bu 23 Nisan'da MİT'e göndereceğiniz her resim, her mektup bizleri Kızılelma'ya bir adım daha yaklaştıracak." ifadelerini kullandı.

MİT Akademisi hayalî kuran gençler şu alanlar ve becerilerde kendini geliştirmeli

MGK yarın Beştepe'de toplanacak MGK yarın Beştepe'de toplanacak

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu'na göre MİT Akademisi hayalî kuran gençlerin öncelikli olarak şu alanlarda ve becerilerde kendilerini geliştirmesi önem arz ediyor.

1) Harita okuryazarlığı

2) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

3) Yapay zekâ teknolojileri

4) Yapay zekâ mühendisliği

5) Kuantum teknolojisi

6) Genetik mühendisliği

7) Sanal evrenler

8) Uzay mühendisliği

9) 3D modelleme

10) Analitik düşünme becerisi

11) Algoritmik düşünme becerisi

12) Blockchain Teknolojisi