AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, arıcılık yapan üreticilere 2003-2008 yıllarında "ana arı" ve "süzme bal" desteği ödemesi yapıldı. 2008'den itibaren ise "arılı kovan başına" ve "damızlık ana arı" desteği uygulamalarına geçildi.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı arıcılara kovan başına destekleme veriliyor. Destekleme, ilgili birlik üyelerine 30 lira, üye olmayanlara 20 lira olarak uygulanıyor. Bakanlıktan üretim izni olan işletmelerden damızlık ana arı alıp kullanan arıcılara damızlık ana arı başına 100 lira destekleme ödemesi aktarılıyor. Geçen yıl 74 bin üreticiye 225 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Böylece 2003 yılından itibaren arı üreticilerine 1 milyar 12 milyon lira destek sağlanmış oldu.

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi

"Arı Ürünlerinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Bakanlık tarafından, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, arıcılık faaliyetlerinde üretim miktarı-kalitenin artırılması ve bal dışındaki arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırmasına yönelik arıcılık faaliyetlerine yüzde 50 hibe programı uygulandı. Proje çerçevesinde 1869 kişiye 14,5 milyon lira hibe desteği verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 42 ilde arıcılık ve bal üretiminin artırılmasına yönelik destekler veriliyor.

Geçen yıl 118 bin ton bal üretildi

Türkiye'de 2022'de 8,9 milyon arılı kovan, 118 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca ülke, coğrafi yapısı, özellikle bitki örtüsü ve iklimi bakımından arıcılığa son derece uygun bir durumda. Yüksekliği hem batıdan doğuya hem de güneyden kuzeye doğru artıyor. Anadolu'nun bu kendine özgü topografisi, bitkilerin farklı bölgelerde yılın değişik dönemlerinde çiçeklenmesine yol açarak ülkeyi arıcılık açısından uygun bir ekolojiye sahip hale getiriyor. Türkiye dünya ballı bitkiler florasının da yüzde 75'ine sahip.

Türkiye'deki bal çeşitleri

Çiçek (yayla balı), kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları ülkenin en önemli bal çeşitleri arasında yer alıyor. Ülkede özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege'de çok önemli çam balı üretim alanları bulunuyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'den ve özellikle Muğla yöresinden karşılanıyor.

Öte yandan Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla kovan sayısı sabit tutularak verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Et ve sütte yeni dönemde "güçlü gıda güvenliği otoritesi" talebi Et ve sütte yeni dönemde "güçlü gıda güvenliği otoritesi" talebi

Kaynak: AA