Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri Borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borçlanma araçlarında da son yıllarda çevresel ve/veya sosyal konulara pozitif etkisi olacak projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen kıymetlerin sayısında artışlar görülmektedir. Bu artışlar neticesinde gelinen noktada Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından “Yeşil Borçlanma Aracı” niteliğine sahip eurobondlar ile “Sürdürülebilir Borçlanma Aracı” niteliğine sahip olan eurobondların USD bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13.05.2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeks hesaplanmasına karar verilmiştir.

İstanbul'da okulların çevresinde yapılan polis denetimlerinin sonucu açıklandı İstanbul'da okulların çevresinde yapılan polis denetimlerinin sonucu açıklandı

Detaylı bilgi için tıklayınız.