MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerinde konuştu.

MHP'li Aksu'nun açıklaması şu şekilde;

Teklifle kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmakta, asgari ücret işveren desteği artırılmakta, kadın ve genç istihdam desteklerinin süresi uzatılmakta, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim yetkisine açıklık getirilmektedir. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ilave artış yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışma hayatına ilişkin politikamızın esası toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir iş gücü piyasasının oluşturulmasına dayanmaktadır. Çalışma hayatının işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunması yanında işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmesini gerekli görüyoruz.

İşsizlikle mücadelenin, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişim odaklı piyasanın tesis edilmesinin esasında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemine yönelik köklü ve kalıcı reformist adımların atılmasını da öngörüyoruz. Görüştüğümüz kanun teklifinde de bu amaçlara yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır. 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesiyle genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyle ise kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenmektedir. Ayrıca, kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için gereken şartlar işçi lehine değiştirilerek kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yılda gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilmektedir. Bir diğer düzenlemeyle de işverene sağlanan asgari ücret desteği artırılmaktadır. İş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016 yılından itibaren işverenlere asgari ücret desteği verilmektedir. Teklifle, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan ve 2023 sonunda 500 TL olarak uygulanan bu desteğin 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için aylık 700 Türk lirasına çıkarılması öngörülmektedir. Kanun teklifiyle yapılan önemli bir düzenleme de özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesine ilişkindir. 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55’i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi, bu tarihten sonra bir yıl süreyle desteğin uzatılabilmesi için de Cumhurbaşkanına yetki verilmesi teklifle düzenlenmektedir.

Kanun teklifiyle ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerde değişiklikler de yapılmakta, iş yerlerinde ölçüm, inceleme, kontrol ve araştırma yapma yetkisine ilişkin yargı kararları doğrultusunda uygulamada ortaya çıkan denetim yetkisine dair tereddütler de giderilmektedir.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum: Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum: Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir

Kanun teklifiyle yapılan bir diğer önemli düzenleme de emeklilerimizin aylıklarına ilişkindir. Meri mevzuata göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2024 yılı ilk yarısı için enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49,25 oranında artış yapılmıştır, BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin aylıklarında ise 5510 sayılı Kanun’un 55'inci maddesine göre artış yapılmaktadır. Buna göre emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir. Teklifle ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5510 sayılı Kanun’un 55'inci maddesi kapsamında enflasyon artışına bağlı olarak ocak ayında yüzde 37,6 olarak hesaplanan maaş zammı oranının yüzde 5 ilave artışla toplam yüzde 42,6'ya çıkarılması öngörülmektedir. Bununla birlikte verilecek önergeyle bu zam oranının ilave yaklaşık yüzde 12 artışla memur ve emeklilerine uygulanan yüzde 49,25'e çıkarılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Yine hâlen 7.500 Türk lirası olan en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirasına çıkarılması da kanun teklifiyle hüküm altına alınmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapılan artışları destekliyoruz. Tüm emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine, onları enflasyona karşı korurken refah düzeylerinin de artırılması gerektiğine samimiyetle inanıyoruz. Üreten, istihdam yaratan, üretilen değerden herkesin adil pay almasını mümkün kılan ve gelir dağılımını adaletli hâle getiren, nimet ve külfetin bütün kesimlerce hakça paylaşılmasına dayanan bir ekonomik ve toplumsal düzenin tesis edilmesini öngörüyoruz. Arzumuz tüm vatandaşlarımızın gelirlerinin onları enflasyona ezdirmeyecek seviyede tutulabilmesidir. İnanıyoruz ki, uygulanan etkin politikalar sonuç verecek ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak, vatandaşlarımızın geçim şartları da daha kolay hâle gelecektir. Türkiye, küresel ekonomide yaşanan türbülansa Covid-19 salgını, jeopolitik riskler ve ekonomik operasyonlara rağmen birçok yönden diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışmayı başaran, yatırım yapan, üreten, ihracat rekorları kıran, istihdam yaratan, aralıksız on üç yıl ve kesintisiz 13 çeyrektir güçlü ve nitelikli büyüme performansı ortaya koyan en az borçlu ülkelerden birisi olmuştur. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen güçlü demokrasisi ve yönetim istikrarıyla öne çıkan Türkiye bir huzur ve güven adasıdır. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla yaşanan olumsuzluklardan vatandaşlarımızın daha az etkilenmesi için azami gayret gösterilmiş, gösterilmeye de devam edilmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz dönemde çalışan ve emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış sağlanmış, asgari ücret vergi dışı bırakılmış, memur ve emeklilere yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmış, en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılmış, EYT sorunu çözüme kavuşturulmuş, sözleşmeli statüde çalışan personel kadrolu hâle getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte ise 1’inci derecedeki memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, SSK ve BAĞKUR prim farkının giderilmesi, kariyer, uzmanı, denetim elemanı ve kamu mühendislerinin mali haklarının iyileştirilmesi gibi öncelikli konuların çözüme kavuşturulması da beklentimizdir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle Cumhur İttifakı birlikteliğinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılında millî birlik ve kardeşlik ruhuyla inşallah her sorunun üstesinden gelinecek, insanımız yüksek refah seviyesine ulaşacak, Türkiye kutlu hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir.

Editör: Haber Merkezi