MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından anayasanın 14. maddesini hatırlattı.

MHP'li Yıldız'ın açıklaması şu şekilde;

Dokunulmazlığın istisnasını düzenleyen Anayasanın 14. maddesi işlevsiz hale getiriliyor.

Anayasa Mahkemesi, anayasanın 14. maddesinde milli güvenliğe aykırı fiillerin kanun koyucu tarafından belirlenmediği gerekçesiyle bu suçları işleyenlerin dokunulmazlıktan yararlanacağına karar veriyor.

Oysa, anayasanın 14. maddesinin son fıkrası milli güvenliğe aykırı fiillerin yaptırımının kanunla belirleneceğini belirtiyor. 

MHP'li Yılık: Engellilerin toplumdan soyutlanmaya tabi tutulmadığı bir dünya oluşturmak mümkün MHP'li Yılık: Engellilerin toplumdan soyutlanmaya tabi tutulmadığı bir dünya oluşturmak mümkün

Bu fiillerin yaptırımlarının Türk ceza kanunu ve terörle mücadele kanununda kanun koyucu tarafından belirlenmiş olduğunu görmüyor.

Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolu açılıyor.

AYM,Anayasa normunu esastan iptal sonucunu doğuracak şekilde işlevsizleşmesine yol açıyor.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde süper temyiz mahkemesi değildir.

Anayasa 154’e göre Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olması hükmü görmezden geliniyor.

Anayasanın 148/4 maddesi gereğince, “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz” hükmüne rağmen adeta süper temiz mahkemesi gibi davranıyor.
Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın kesin hükmünü yok sayıyor.