"Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 6/12/2023 ve 20/12/2023 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler yer alıyor.

TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek

Ankara'da 20 Aralık 2023 tarihinde imzalanan "2015 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Zeyilnamenin Onaylanması"na ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karar, genel hükümleri, bütçe ve mali kaynakları içeriyor.

Editör: Haber Merkezi