Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafından duyurulan Milli İstihbarat Akademisi, 6 Ocak itibarıyla faaliyetlerine başladı. MİT'in yenilenen internet sayfasında yer alan detaylara göre, akademi istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar yapacak.

Akademi, Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede, yüksek lisans ve doktora programları açılarak, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan herkesin başvurabileceği bir eğitim platformu sunulacak.

Öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği gibi alanlarda eğitim alabilecekler. Ayrıca, akademi bünyesinde bilimsel araştırmalar ve AR-GE projeleri geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Milli İstihbarat Akademisi'nin amacı, Türkiye'nin stratejik hedeflerini gözeterek istihbarat ve güvenlik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve projeler üretmek. Bu doğrultuda, akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ve kamu personeli için disiplinler arası bir araştırma platformu oluşturarak, ulusal ve uluslararası tartışmalara katkıda bulunmayı planlıyor.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse

İlk kez kurulan Milli İstihbarat Akademisinin Başkanı Prof. Dr. Talha Köse oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan, ABD'deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Köse, George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde görev alan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarını yapar Köse, SETA'da Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan Köse, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunan Köse, ulusal ve uluslararası akademik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak da görev aldı.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanındaki bilimsel bilgi üretimini destekleyerek, ülkenin bu alandaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Akademi, gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı hedefliyor.

Editör: Haber Merkezi