"İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

MHP'li Ahmet Selim Yurdakul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı MHP'li Ahmet Selim Yurdakul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Değişiklikle, Kuzey Marmara Otoyolu'nu Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının görev ve yetki alanına, bunun dışındakileri Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kuruluşlarının görev ve yetki alanına veren düzenleme kaldırıldı.

Buna göre, otoyollar, devlet yolları ve il yollarından sorumlu trafik kuruluşları, İçişleri Bakanı onayıyla yürürlüğe giren protokolle belirlenecek.

Otoyolların sorumluluk alanları, İçişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanından oluşan komisyon tarafından otoyolların sınırları içinde kaldıkları il valiliklerinin görüşü alınarak protokole bağlanacak ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığı makamına sunulacak.

Yeni işletime açılacak otoyolların trafik açısından sorumlu trafik kolluğunun tespitinde, ilgili birimlerin personel, araç-gereç imkanları ile mahalli koşullar, kara yolu ile bağlantılı kara yollarında görevin devamlılığı ve koordinasyonu dikkate alınacak.