Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre azaldı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güç kazandı.

ÜFE beklentisi yüzde 55'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ile satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak yüzde 55,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, ankete katılan işyerlerinin yüzde 54,8‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken yüzde 14,9‘u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu kaydetti. Bunları sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Avrupa Birliği (AB) içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir zayıflarken AB dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Şimşek'ten "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yanıt: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyiniz Şimşek'ten "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yanıt: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyiniz

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,7‘ye gerilerken daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,3‘e ve aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77’ye yükseldi.

Editör: Haber Merkezi