Çuvaş Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, hangi dili konuşurlar?

Çuvaşistan SSCB dağıldıktıktan sonra kurulan 7 özerk cumhuriyetten biri

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasından sonra oluşan devletlerden biri olan Rusya Federasyonu 1993 yılında 21 Özerk Cumhuriyet, 11 Özerk Bölge, 2 özerk Belediye 6 Kray ve 49 Oblast’dan oluşan 89 yönetim birimine ayrıldı.

Rusya federasyonu içinde yer alan bu özerk cumhuriyetlerden 7’si (Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Saha (Yakutistan), Tuva, Hakas ve Altay) bazı Türk toplulukları adına oluşturuldu.

1912-1913 yılında Çuvaşistan'da yaşayan Çuvaşlar | Fotoğraf: AA

[1912-1913 yılında Çuvaşistan'da yaşayan Çuvaşlar | Fotoğraf: AA]

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti

Çuvaşistan, Moskova’nın 600 kilometre doğusunda Orta Volga’da “Volga Dizi” Denilen bölgenin sağ tarafında yer alıyor. Kuzey ve Kuzey Doğusunda Mair Cumhuriyeti, doğusunda Tatar Cumhuriyeti güneybatısında ise Mordvin Cumhuriyeti bulunuyor.

Çuvaş Özerk Cumhuriyetinin eğitim dili Rusça ve Çuvaşça

Yüzölçümü 18 bin 300 kilometrekaredir. Başkenti Rusça söylenişi ile Çeboksarı, Çuvaşça söylenişi ile Çupaşkar’dır. Günümüzde nüfusu  1 buçuk milyon olan Çuvaş Özerk Cumhuriyetinin eğitim dili Rusça ve Çuvaşçadır.

Çuvaş Türkleri, Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti dışında Tataristan ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyetlerinde yaşıyor. Dünyada yaşayan Çuvaşların toplam nüfusları yaklaşık 2 milyon kadardır.

[1912-1913 yılında Çuvaşistan'da yaşayan Çuvaşlar | Fotoğraf: AA]

İdil Bulgarlarının soydaşları olan Çuvaş Türklerinin adına ilk defa Rus kaynaklarda
16. yüzyılın başlarında rastlanılıyor.

"Çuvaşçanın Türkçeye uzaklığı coğrafi değil anlaşılabilirlik açısından"

Çuvaş Coğrafyası 24 Haziran 1920 tarihinde Çuvaş Özerk Bölgesine, 21 Nisan 1925 tarihinde Çuvaş Özel Sosyalist Cumhuriyetine, 1992 yılında Çuvaş Özek Cumhuriyetine dönüştürüldü.

Çuvaş Türkçesi hakkında bazı bilgiler

Çuvaş Türkçesi, Türk Dilinin iki ana grubundan (“lir” / “şaz”), “lir” grubuna giriyor ve Türkçe ile Moğolca arasında bir ara form özelliği de gösteriyor.

Çuvaş Türkçesi, Hun Türkçesinin batı kolundan yani eski Bulgar Türkçesinden doğmuş ve bünyesinde pek çok arkaik özellikler barındırıyor. Türkçenin ana gruptan ayrılan ilk lehçesi olması hasebiyle Çuvaş Türkçesi bugün Türkiye Türkçesinin en uzak lehçesi kabul ediliyor.

Editör: Haber Merkezi